Book a Demo
search icon
illustration
illustration

Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware (NPR 5326) vanaf vandaag beschikbaar

11 November 2019

Amsterdam, 1 november 2019 – Vandaag heeft NEN de praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware beschikbaar gemaakt, de NPR 5326. Software Improvement Group (SIG) maakte deel uit van de schrijfgroep die de richtlijn heeft opgesteld.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5326 is vrij beschikbaar en:

  1. Biedt handvatten bij de ontwikkeling en het onderhoud van maatwerksoftware, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers;
  2. Geldt voor de gehele levenscyclus, vanaf het specificeren en ontwikkelen van op maat gemaakte software tot en met beheer, onderhoud en vervanging;
  3. Zet bekende risico’s op een rij en legt verbanden met de maatregelen om risico’s te verminderen;
  4. Biedt een extra hulpmiddel in de vorm van een spreadsheet om inzicht te geven of er voldoende maatregelen zijn genomen.

Op basis van haar 20 jaar ervaring en staat van dienst als objectief instituut voor onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van softwareontwikkeling, heeft SIG bijgedragen aan het opstellen van deze norm, en gezorgd dat een juiste toetsing mogelijk is.

De NPR 5326 norm is zinvol voor:

Lodewijk Bergmans, Senior Researcher Software Engineering bij SIG en mede-auteur van de NPR-richtlijn: Deze nieuwe norm onderscheidt zich doordat hij helpt om maatregelen te selecteren, op basis van de relevante risico’s in de specifieke situatie. Wij denken dat deze norm hiermee een praktisch hulpmiddel is, in tegenstelling tot statische en theoretische standaarden die zelden in hun geheel van toepassing zijn.

SIG treedt op als auditor en kan partijen helpen zich te toetsen op de NEN-praktijkrichtlijn “Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware” (NPR 5326) met behulp van SIG’s Development Practice Assessment (DPA).

Informatiebijeenkomst NPR 5326
Op 17 januari 2020 organiseren de NPR 5326-schrijfgroep en NEN de informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten met NPR 5326 – de nieuwe richtlijn in de praktijk’. Tijdens deze middag wordt NPR 5326 toegelicht en worden ervaringen met de NPR in de praktijk gedeeld. Binnenkort kunt u zich hiervoor aanmelden via de website van NEN.

Aan de ontwikkeling van NPR 5326 werkten de volgende organisaties mee: ICTU, KPMG Advisory N.V., Centric, Namco Healthcare Technology, Logius, SDB, Agentschap Telecom, ICT Institute, Koninklijke Philips N.V. en Software Improvement Group (SIG).

Meer informatie: www.nen.nl/npr5326