Book a Demo
search icon
illustration

Richtlijn moet zorgen voor betere maatwerksoftware

2 min. read

publication inner img
illustration

Problemen met maatwerksoftware zijn een belangrijke oorzaak voor het mislopen van ict-projecten. Maar vaak gaat het om dezelfde, al jaren bekende risico’s waar ook al jaren bekende mitigerende maatregelen voor zijn. Daar is nu een praktijkrichtlijn voor van NEN. Lodewijk Bergmans (SIG), Leen Blom (Centric), Frank Niessink (ICTU) en Arjen Reudink (SBD) verwachten dat hiermee de succeskans van maatwerksoftwareontwikkeling relatief eenvoudig omhoog kan.

ICT-projecten hebben de reputatie dat ze uitlopen, niet leveren wat uiteindelijk nodig is en de kosten ervan hoger zijn dan begroot. ICT-projecten waarin maatwerksoftware wordt ontwikkeld en/of onderhouden al helemaal; boven op de risico’s die toch al gemoeid zijn met ICT-projecten in het algemeen, veroorzaken de omvang en complexiteit van maatwerksoftwareprojecten nog extra risico’s. Deze projecten krijgen zowel te maken met risico’s die generiek zijn voor ICT-projecten als met risico’s die inherent zijn aan softwareontwikkeling. Dat terwijl veel risico’s bij de ontwikkeling van software op maat bekend zijn en er ook voor veel risico’s passende beheersmaatregelen beschikbaar zijn.

Daarom heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen en onder de vlag van NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, deze kennis gebundeld en beschikbaar gemaakt in de vorm van een Nederlandse Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware: de NPR 5326.

NPR 5326 (Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware) beschrijft tien risico’s die kunnen optreden bij de ontwikkeling en het onderhoud van software en geeft zeventien risicobeheersmaatregelen om deze risico’s te mitigeren. ICTU, Centric, SIG en SDB hebben bijgedragen aan NPR 5326.

 

Klik op deze link om het gehele artikel, dat AG Connect heeft gepubliceerd, te lezen.

In het artikel geven de partijen aan hoe zij (delen van) de NPR toepassen in hun organisatie.

 

yellow dot illustration

Let’s keep in touch

We'll keep you posted on the latest news, events, and publications.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.